Χριστός Ανέστη!! Οι διασημότεροι πίνακες της Ανάστασης του Χριστού! ( - Magazino1

Breaking

ad2infeed

Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Χριστός Ανέστη!! Οι διασημότεροι πίνακες της Ανάστασης του Χριστού! (

Simon Dewey, 'He Lives'


Bramantino, The Resurrected Christ, 1490

Two disciples (Peter and John) at the tomb, Henry Ossawa Tanner

 
'The Resurrection', Carl Heinrich Bloch

Fresco, Resurrection of Christ and the Women at the Tomb, Fra Angelico, 1440


Peter Paul Rubens, (1) Christ Risen, (2) The Resurrection of Christ

The Resurrection of El GrecoJesus Lives
By Erick Erickson


Δεν υπάρχουν σχόλια:

share

ad5