Το παρων άρθρο εχει ενημερωθει τον Αυγουστο 2016
  • Τα επεισόδια 18, 35, 38 και 252 είναι με Ελληνικούς υπότιτλους!
  • Τα επεισόδια 468 και 520 δεν είναι διαθέσιμα.
  • Τα επεισόδια της 19ης σεζόν έχουν Ιαπωνικό ήχο και Αγγλικούς υπότιτλους.
  • Τα επεισόδια που δεν είναι έντονα (σε Seasons 9, 11 και 12) δεν είναι διαθέσιμα με Ελληνική μεταγλώττιση και ανέβηκαν μεταγλωτισμένα στα Αγγλικά για όποιον θέλει να παρακολουθήσει.
  • Νέα, μεταγλωτισμένα (στα Ελληνικά) επεισόδια θα ανέβουν όταν και άμα βρεθούν!!!

Season 1: Indigo League 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Εναλλακτικά
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Season 2: Adventures on the Orange Islands
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
Εναλλακτικά
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Season 3: The Johto Journeys
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 
159 
Εναλλακτικά
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 

Season 4: Johto League Champions
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 
Εναλλακτικά
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 

Season 5: Master Quest
212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 
232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 
252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 
Εναλλακτικά
212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 
232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 
252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 

Season 6: Advanced
277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 
Εναλλακτικά
277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 


Season 7: Advanced Challenge
317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 
337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 
Εναλλακτικά
317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 
337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 

Season 8: Advanced Battle
369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 
389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 
Εναλλακτικά
369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 
389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 

Season 9: Battle Frontier
421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 
441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 
461 462 463 464 465 466 467 468
Εναλλακτικά
421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 
441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 
461 462 463 464 465 466 467 468

Season 10: Diamond and Pearl
469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 
489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 
509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
Εναλλακτικά
469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 
489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 
509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520

Season 11: Diamond and Pearl: Battle Dimension
521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 
541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 
Εναλλακτικά
521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 
541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 

Season 12: Diamond and Pearl: Galactic Battles
573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 
593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 
Εναλλακτικά
573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 
593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 

Season 13: Diamond and Pearl: Sinnoh League Victors
626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 
Εναλλακτικά
626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 

Season 14: Black & White
660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 
680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 
Εναλλακτικά
660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 
680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 

Season 15: Black & White: Rival Destinies
708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 
728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 
Εναλλακτικά
708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 
728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 

Season 16: Black & White: Adventures in Unova
757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 
777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 
Εναλλακτικά
757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 
777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 

Season 17: XY
802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 
822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 
Εναλλακτικά
802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 
822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 

Season 18: XY: Kalos Quest
850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 
870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 
Εναλλακτικά
850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 
870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 


Ο ΚΑΙΡΟΣ

Αναζήτηση στο magazino1

Translate

Αρχειοθήκη ιστολογίου

 
Top