Ιουλίου 2019 - Magazino1

Breaking

Μένουμε ασφαλείς - Δείτε τις οδηγίες

17/7/19

Ζάντ ή Ιαδείτης ή Νεφρίτης: Ιδιότητες του λιθου

Ερυθρίνης: Ιδιότητες του λιθου

Επίδοτο: Ιδιότητες του λιθου

Δολομίτης: Ιδιότητες του λιθου

Δισθενής ή Κυανίτης: Ιδιότητες του λιθου

Διοπτάσιο: Ιδιότητες του λιθου

Δενδρίτης ή Δενδριτικός Αχάτης: Ιδιότητες του λιθου

Διαμάντι Χέρκιμερ: Ιδιότητες του λιθου

Δελφινόπετρα ή Λάριμαρ ή Πεκτόλιθος: Ιδιότητες του λιθου

Δάκρυ του Απάτσι ή Μαύρος Οψιδιανός: Ιδιότητες του λιθου