Ποιες είναι οι βασικές ιδιότητες των πολυμερών που ενδιαφέρουν το συντηρητή - Magazino1

Breaking

Μένουμε ασφαλείς - Δείτε τις οδηγίες

27/3/20

Ποιες είναι οι βασικές ιδιότητες των πολυμερών που ενδιαφέρουν το συντηρητή

Η7. Ποιες είναι οι βασικές ιδιότητες των πολυμερών που ενδιαφέρουν το συντηρητή;
Πολυμερή: γενικά
Ο όρος «πολυμερή» με την πιο πρόσφατη αντίληψη του όρου, είναι μια ευρύτατη έννοια που περιλαμβάνει ανόργανα μακρομόρια, βιο-μακρομόρια, συνθετικές ίνες, πλαστικά, ελαστικά υλικά, συνθετικές ρητίνες, κλπ. Ανάλογα με τη χημική τους σύσταση, τα πολυμερή διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς τη δομή και τις ιδιότητες. Λόγω της αλληλουχίας μικρότερων μορίων που βρίσκονται ενωμένα σε αυτά και του μεγέθους τους, αποκτούν πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά που δεν απαντώνται στα συμβατικά «μικρά» μόρια.

Φυσικής προέλευσης, Ξύλο, – Καουτσούκ, – Βαμβάκι, – Μαλλί, – Δέρμα, – Μετάξι
Συνθετικά πολυμερή,

Τι μας ενδιαφέρει στα πολυμερή
1.Η αναγκαιότητα της χρήσης τους,
2.Η δομή τους,
3.Οι ιδιότητές τους,
4.Η αντοχή τους,
5.Η συμβατότητά τους με άλλα υλικά,
6.Η αντιστρεπτότητα στη χρήση τους,
7.Ο τρόπος διάθεσης στο εμπόριο,
8.Η παρουσία προσθέτων, βελτιωτικών κλπ. στο εμπορικό προϊόν,
9.Οι μέθοδοι ανάλυσης και χαρακτηρισμού τους

πηγή απάντησης: https://slideplayer.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: