Να αναφέρετε με ποιους τρόπους καθαρίζουμε τις ψηφίδες ενός ψηφιδωτού δαπέδου - Magazino1

Breaking

Magazino1

003

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Να αναφέρετε με ποιους τρόπους καθαρίζουμε τις ψηφίδες ενός ψηφιδωτού δαπέδου

Αποτέλεσμα εικόνας για με ποιους τρόπους καθαρίζουμε τις ψηφίδες

ΣΤ49. Να αναφέρετε με ποιους τρόπους καθαρίζουμε τις ψηφίδες ενός ψηφιδωτού δαπέδου.

 -Αρχικά απομακρύνουμε το χώμα προσεκτικά και κόβουμε τα φυτά δεν τα ξεριζώνουμε για να μην παρασυρθούν τμήματα ψηφιδωτού.
-Για τον καθαρισμό των επιφανειών των ψηφίδων χρησιμοποιούνται σφουγγάρια βρεγμένα με νερό.
-Μηχανικός καθαρισμός για απομάκρυνση αλάτων και επικαθίσεων με μεθόδους όπως ( ράντισμα με νερό, νέφωση νερού, ατμό νερού, laser). Μηχανικά μέσα που χρησιμοποιούμε είναι ιατρικά εργαλεία, οδοντιατρικό τροχό, δονούμενη ακίδα, νυστρέρι, βούρτσα και σκουπάκια προσέχοντας να μην προκαλέσουμε φθορά στις ψηφίδες.
-Χημικός καθαρισμός με εφαρμογή επιθεμάτων στην επιφάνεια των ψηφίδων με χημικές ουσίες, όπως οι πάστες Mora, E.D.T.A, AB57, χρήση προσροφητικών αργίλων ( σεπιόλιθο, ατταπουλγίνη)
-Για απομάκρυνση βιολογικών επικαθίσεων χρησιμοποιούνται βιοκτόνα όπως Desοgen σε συνδυασμό με προσροφητικές αργίλους ή το Lito3 ( τοξικό)
-Οι ψηφίδες που είναι έντονα διαβρωμένες στερεώνονται με χρήση ακρυλικής ρητίνης Paraloid B72 ή Primal AC 33.

Δεν υπάρχουν σχόλια: