Σάββατο 30 Ιούνιος 2018 γιορτάζουν - Magazino1

Breaking

Magazino1

003

adinf

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Σάββατο 30 Ιούνιος 2018 γιορτάζουνΟνομαστικές Εορτές:
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απόστολος, Αποστόλης, Τόλης, Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα
ΜΕΛΙΤΩΝ Μελίτων, Μελίτωνας, Μελίτος, Μελίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

005