Παρασκευή 15 Ιούνιος 2018 γιορτάζουν - Magazino1

Breaking

Magazino1

003

adinf

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

Παρασκευή 15 Ιούνιος 2018 γιορτάζουν

Ονομαστικές Εορτές:
ΑΥΓΟΥΣΤΑ Αυγούστα, Αυγουστία, Αυγουστίνα
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Αυγουστίνος, Αύγουστος, Αυγουστής
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Ιερώνυμος, Γερώνυμος, Ιερονύμη
ΛΙΒΥΗ Λιβύη, Λίβιος, Λίβας
ΜΟΝΙΚΑ Μόνικα, Μόνα
ΟΡΤΑΝΣΙΑ Ορτίσιος, Ορτίσης, Ορτίσια, Ορτανσία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

005