Ποια είναι τα υλικά στερέωσης διαβρωμένου γυαλιού; - Magazino1

Breaking

Magazino1

003

adinf

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

Ποια είναι τα υλικά στερέωσης διαβρωμένου γυαλιού;

Σχετική εικόνα

ΣΤ69. Ποια είναι τα υλικά στερέωσης διαβρωμένου γυαλιού;
Οξικό πολυβινύλιο (PVA) (Vinavil, Mowilith)
Μεθακρυλικές ρητίνες (Paraloid B72)
Εποξειδικές ρητίνες (Hxtal Ny-1)
Ακρυλικά γαλακτώματα (Primal AC33)
Carbowax 6000 με θερμοκρασία εφαρμογής 80 οC
Πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG 4000)
Διάφορες οργανικές λάκκες 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

005