Τετάρτη 09 Μάιος 2018 γιορτάζουν - Magazino1

Breaking

Magazino1

003

adinf

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Τετάρτη 09 Μάιος 2018 γιορτάζουν

Ονομαστικές Εορτές:
ΗΣΑΙΑΣ Ησαΐας, Ησαΐα, Ησαΐτσα, Σίτσα
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Χριστόφορος, Χριστοφόρης, Χριστοφόρα, Φόρης, Φόρα, Χριστόφης, Χριστοφία, Χριστοφίνα, Χριστοφίτσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

005