Τρίτη 01 Μάιος 2018 γιορτάζουν - Magazino1

Breaking

Magazino1

003

adinf

Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Τρίτη 01 Μάιος 2018 γιορτάζουν


Ονομαστικές Εορτές:
ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΙΣΙΔΩΡΑ Ισιδώρα, Δώρα
ΤΑΜΑΡΑ Τάμαρα, Ταμάρα
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ Φιλόσοφος, Φιλοσοφία, Φιλοσοφή, Σοφός, Σοφία, Σόφη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

005