Προϋποθέσεις αποδοτικής μάθησης - Magazino1

Breaking

Magazino1

003

adinf

Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

Προϋποθέσεις αποδοτικής μάθησης


Αποτέλεσμα εικόνας για αποδοτικής μάθησης
Έτσι, εάν προσέχουμε, συγκρατούμε κατά προσέγγιση:

10% από αυτά που διαβάζουμε

20% από αυτά που ακούμε

30% από αυτά που βλέπουμε

50% από αυτά που βλέπουμε και ακούμε ταυτόχρονα

80% από αυτά που λέμε

90% από αυτά που λέμε και ταυτόχρονα εκτελούμε πράξεις που απαιτούν σκέψη, οργάνωση και στις οποίες εμπλεκόμαστε ενεργητικά

*S. Courau, 2002

Δεν υπάρχουν σχόλια:

005