Δευτέρα 16 Απρίλιος 2018 γιορτάζουν - Magazino1

Breaking

Magazino1

003

adinf

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Δευτέρα 16 Απρίλιος 2018 γιορτάζουν


Ονομαστικές Εορτές:
ΓΑΛΗΝΗ
ΓΑΛΗΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΣ Καλλίς, Καλλίδα, Καλλία, Κάλλι, Καλίς, Καλίδα, Καλία, Κάλι
ΝΙΚΗ
ΧΙΟΝΙΑ Χιονία, Χιονούλα, Χιονίτσα, Χιονάτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

005