Τετάρτη 29 Νοέμβριος 2017 γιορτάζουν - Magazino1

Breaking

Μένουμε ασφαλείς - Δείτε τις οδηγίες

29/11/17

Τετάρτη 29 Νοέμβριος 2017 γιορτάζουν

Ονομαστικές Εορτές:
ΦΑΙΔΡΑ Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα
ΦΑΙΔΡΟΣ Φαίδρος, Φαιδρής, Φαιδρινός
ΦΙΛΟΜΕΝΗ Φιλουμένη, Φιλομένη
ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ Φιλούμενος, Φιλόμενος, Φιλουμένη, Φιλομένη, Φίλος, Φίλη, Φιλομίνα, Φιλομίλα, Φιλομίλη

Δεν υπάρχουν σχόλια: