28/7 ποιοι γιορτάζουν σήμερα; - Magazino1

Breaking

Μένουμε ασφαλείς - Δείτε τις οδηγίες

28/7/17

28/7 ποιοι γιορτάζουν σήμερα;

Ακάκιος
Αυξέντιος Αυξέντης, Αυξεντία, Αυξεντούλα
Δροσίς Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία, Δρόσω, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα
Δρόσος Δροσούλα, Δροσίς, Δροσίδα, Δροσία, Δρόσω, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα
Τίμων Τιμόνα, Τιμόνη, Τίμος
Χρυσοβαλάντης Χρυσοβαλάντου, Χρυσοβαλαντία, Βαλάντα, Βαλάντης

Δεν υπάρχουν σχόλια: