21 /1 γιορτάζουν - Magazino1

Breaking

Magazino1

003

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

21 /1 γιορτάζουν

Αποτέλεσμα εικόνας για γιορτάζουν
Ονομαστικές Εορτές:
ΑΓΝΗ Αγνή, Αγνούλα
ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ευγένιος, Ευγένης
ΜΑΞΙΜΟΣ Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα
ΝΕΟΦΥΤΟΣ Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Πάτροκλος, Πατρόκλειος, Πατροκλέας, Πατροκλής, Πατρόκλεια, Πατροκλά, Πάτρα, Πατρούλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: