41- Αγάπη που δεν τη φροντίζεις δεν είναι λιγότερη αγάπη, θα πάρεις όμως λιγότερα απο αυτην. - Magazino1

Breaking

ad2infeed

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

41- Αγάπη που δεν τη φροντίζεις δεν είναι λιγότερη αγάπη, θα πάρεις όμως λιγότερα απο αυτην.

Σχετική εικόνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

share

ad5