Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων και η «μάχη» με τα … Voucher για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς - Magazino1

Breaking

Ανανεωμένος ιστότοπος. Καλώς ήλθατε

Welcome to Magazino1

ad4

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ad5

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων και η «μάχη» με τα … Voucher για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Αρθρογράφος: Χριστίνα Αλεξίου
 Ανοίγει από σήμερα στις 6 το απόγευμα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στην ΕΕΤΑΑ για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για την χρηματοδότηση της φιλοξενίας παιδιών στους παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και στις υπόλοιπες δομές (ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΜΕΑ), μέσω ΕΣΠΑ.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι τα μεσάνυχτα της 27ης Ιουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eetaa.gr και www. paidikoi.eetaa.gr ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Μυλλέρου 73 – 77 Αθήνα, Τ.Κ. 10436.

Οι προσωρινοί πίνακες πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ στις 17 Αυγούστου και μετά την εξέταση των ενστάσεων τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης των ωφελουμένων θα ανακοινωθούν στις 24 Αυγούστου.

Οι ωφελούμενοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτοί ή να είναι απασχολούμενοι

• Να είναι άνεργοι, να διαθέτουν δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

• Όλα τα νοικοκυριά με εισόδημα μικρότερο από το κατώφλι της φτώχειας. Το όριο φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2015, ορίζεται σε 4.512 ευρώ, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά 50% για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως 24 ετών και κατά 30% για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών.

Εξαιρούνται από το σύνολο των παραπάνω προϋποθέσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα όσοι έχουν προνήπια, παιδιά, εφήβους και άτομα που έχουν διάφορες μορφές αναπηρίας, με την διευκρίνιση ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο στην κατηγορία θέσεων θέση στα ΚΔΑΠ – ΜΕΑ ή σε δομές ολοκληρωμένης φροντίδας .

Δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, καθώς και οι μόνιμοι αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Δήμων και Περιφερειών και των Νομικών τους Προσώπων.

Επίσης, φέτος αυξάνονται οι δυνατότητες των γονέων για την επιλογή των παιδικών σταθμών, ενώ απλοποιούνται ριζικά οι διαδικασίες υλοποίησης – πληρωμής, και διασφαλίζεται η μηνιαία καταβολή των δόσεων.

Οι γονείς δηλαδή μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τη δομή στην οποία επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους, ενώ η αξία τοποθέτησης (voucher) δεν συνδέεται με συγκεκριμένη θέση σε κάποια δομή, αλλά ακολουθεί τον δικαιούχο γονέα.

Απαγορεύεται η επιβολή πρόσθετων τροφείων στους ωφελούμενους, αλλά μόνο για τις υπηρεσίες που καλύπτει το «voucher» και όχι τυχόν επιπλέον δραστηριότητες που διοργανώνει ο παιδικός σταθμός.

Στην «μάχη» για τα «voucher» μπαίνει και ο Δήμος Τρικκαίων που όπως κατέγραψε το trikalanews.gr με έκδηλη την αγωνία αν θα καταφέρουν οι Δημοτικές Δομές να … επιβιώσουν του ανταγωνισμού που θα υπάρξει με Ιδιωτικές Δομές.

Αίτηση δικαιούνται να κάνουν όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, τις 30.000 ευρώ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, τις 33.000 ευρώ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και τις 36.000 ευρώ για μητέρες που έχουν 5 παιδιά και περισσότερα. Εξαιρούνται από το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής όσοι έχουν νήπια, παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην πρόσκληση ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, της κατάστασης απασχόλησης ή και εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης μόνο για τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ (πρωινή και απογευματινή βάρδια) του Δήμου Τρικκαίων.

Πέρα της αίτησης, ζητούνται αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2015.

Αν ο ενδιαφερόμενος γονέας είναι μισθωτός με ασφάλεια ΙΚΑ, απαιτούνται, βεβαίωση εργοδότη η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της 11 Ιουλίου 2016 και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), το είδος της απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου), αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4, ή αντίγραφο της ισχύουσας σύμβασης, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της σύμβασης.

Αν ο ενδιαφερόμενος γονέας είναι αυτοαπασχολούμενος (εκτός πρωτογενή τομέα) με ασφάλιση ΟΑΕΕ, απαιτούνται, αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ., βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη ακόμα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές και υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

Αν ο ενδιαφερόμενος γονέας είναι αυτοαπασχολούμενος στον πρωτογενή τομέα με ασφάλιση ΟΓΑ, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος ή ασφαλιστική ενημερότητα.

Αν ο ενδιαφερόμενος γονέας είναι άνεργος, απαιτούνται αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) με ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία πρόσκλησης και βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση σύμφωνου συμβίωσης με άνεργη, απαιτείται δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ.

Αν ο ενδιαφερόμενος γονέας είναι ΑΜΕΑ ή ένα από τα τέκνα του ή η σύζυγος με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω απαιτείται αντίγραφο βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας εν ισχύ και με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για τη σύζυγο απαιτείται αντίγραφο βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας εν ισχύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: